Onás

Společenský klub Zdice

Společenský klub Zdice je organizací města Zdice, která zajišťuje společensko-kulturní akce v objektu Společenského domu, Městské knihovny, Městského kina i v samotném městě Zdice a blízkém okolí.

Společenský dům Zdice

V rámci této činnosti nabízí využití prostor v objektu Společenského domu k pořádání akcí, jako jsou například plesy, taneční zábavy divadelní představení, koncerty, přednášky, firemní i soukromé akce, výstavy, prodejní akce, prezentace, soutěže, taneční kurzy, pěvecké soutěže a další.
Zařízení disponuje hlavním sálem o rozměrech 10x15m s jevištěm o rozměrech 9,2×5,6m. Hlavní sál je spojen s přísálím a barem. Samozřejmostí je sociální zařízení. Celý objekt byl rekonstruován a zmodernizován

Společenský dům Zdice

 tak, že vyhovuje všem požadavkům hygienickým, bezpečnostním, požárním apod. Vhodné prostředí je zajišťováno samostatným klimatizačním zařízením.
V prvém patře objektu se nachází dvě klubovny s kapacitou 32 a 16 osob. Hlavní sál má kapacitu 100, přísálí 100, prostor u baru 40, balkon pak 30 míst pro sezení.

Společenský dům Zdice

Při pořádání jednotlivých akcí je zajištěn servis s občerstvením, pořadatelský, technický a požární dozor. Zařízení může sloužit i pro pořádání větších soukromých akcí, kdy lze předem dohodnout případný restaurační provoz. V jednotlivých prostorách lze po dohodě zajistit ozvučení a projekci. Audiovizuální techniku je možno využít zejména při přednáškách, výstavách, propagačních akcích, koncertech, divadelních představeních atd…..
Na požádání lze zajistit k jednotlivým akcím umělce, hudební doprovod, ozvučení, 

Společenský dům Zdice

videotechniku, fotografy, moderátory, diskžokeje, autobusovou přepravu, aj.
V těsné blízkosti objektu je možné bezplatné parkování s dostatečnou kapacitou.

Uvedená nabídka je pouze informativní, případné další požadavky a podrobnosti lze dohodnout s vedením klubu.