Ceník služeb

 

Základní poplatky

Registrace: dospělí nad 15 let … 100Kč

                    dospělí nad 70 let …zdarma

                    děti do 15 let …50Kč

Služby

Internet:

registrovaní čtenáři … zdarma 1hodina, poté 1 Kč/1 min po dobu 45 min

neregistrovaní návštěvníci … 15 min zdarma, poté 1Kč/1 min po dobu 45 min  

                                                         

Meziknihovní výpůjční služba:

70 Kč za každý vypůjčený titul

 

Rešerše:

zadání … 20 Kč

1 záznam/2 Kč

 

Kopírovací služby a tisk:

 1 strana A4 … 3 Kč

 oboustranně A4 … 4 Kč

1 strana A3 … 5 Kč

oboustranně … 6 Kč

barevný tisk … 30 kč

 

Skenování:

1 strana A4 … 2 Kč

 

Laminování:

1 x A5 … 10 Kč

1 x A4 … 20 Kč

1X A3 … 30 Kč

       

 

 

Poplatky z prodlení a náhrady

Výpůjční doba je 30 dní, výpůjčky lze 2x prodloužit, pokud o to čtenář zažádá před uplynutím výpůjční doby a pokud dílo nežádá jiný čtenář.

 

Poplatek z prodlení za 1 knihovní jednotku/1provozní den … 1Kč

Upomínka (po 120 dnech/poštovné za doporučený dopis) … 50Kč

Ztráta čtenářského průkazu či jeho poškození … 15 Kč

Poškození čárového kódu, nebo obalu … 15 Kč

Poškození vypůjčené jednotky dle rozsahu … od 50 Kč až do plné ceny

Ztráta knihovní jednotky (kniha, CD, hra atd) … plná cena jednotky +                   manipulační poplatek 100 Kč

Ztráta nahraditelného komponentu hry … 50 Kč

Ztráta časopisu či jeho poškození … cena časopisu